9DK NEWYORK

Gysga düşündiriş:

Taslamanyň ady: 9 DEKALB AVB
Metal iş bilen üpjün ediji: JKL Hardware Co.
Taslamanyň üpjünçiligi wagty: 2020 (gutarylmadyk)
Taslamanyň mazmuny: Tutuş bina üçin perde diwar listiniň metal bezeg bölekleri
Taslamanyň aýratynlyklary: Iş bölegi uzyn big uly lazer maşynyna we uly egirme maşynyna mätäç.Toolokary çydamlylyk talaplary we örtügiň ýokary talaby.


Önümiň jikme-jigi

9DK of NewYork  (1)

9DK of NewYork  (2)

9DK of NewYork  (3)

9DK of NewYork  (4)

9DK of NewYork  (5)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önümleriň kategoriýalary