HONGKONG WEST KOWLOON TERMINAL STANSIYASY 810A TASLAMASY

Gysga düşündiriş:

Taslamanyň ady:Gonkong West Kowloon Terminal bekedi
Taslamanyň potratçysy:Permasteelisa topary
Poslamaýan polat üpjün ediji:JKL Hardware Co.
Taslamanyň üpjünçiligi wagty:2015-nji ýylyň maý aýyndan 2018-nji ýylyň iýul aýyna çenli üznüksiz üpjünçilik
Taslamanyň üpjünçiligi mazmuny:Poslamaýan polatdan we poslamaýan polatdan ýasalan polatdan ýasalan bölekler, poslamaýan polatdan ýasalan demir bölekler, poslamaýan polatdan ýasalan gapylar, poslamaýan polat balustrad we tutawaç we ş.m.
Taslamanyň aýratynlyklary:Taslama Iňlis standartyny kabul etdi, hemmesi ýöriteleşdirilen bölekler we köpüsi tertipsiz iş bölekleri.3 sany ýokary standart tarap bar: Çig mallara ýokary talaplar, ýerüsti bejergä ýokary talaplar, çyzgylara we gaýtadan işlemek tehnologiýasyna ýokary talaplar.


Önümiň jikme-jigi

2-1Q01014550H942-1Q010141241938 2-1Q0101413135B 2-1Q0101412523Q 2-1Q010141304P7 2-1Q01014132I44 2-1Q010141345162


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önümleriň kategoriýalary