Poslamaýan polat önümleri üçin amaly meýdan

Poslamaýan polatdan ýasalan önümler tekiz we gaty ýeriň häsiýetlerine eýe bolany üçin, hapa ýygnamak aňsat däl, arassalamak aňsat, şonuň üçin gurluşyk materiallaryny bezemekde, azyk önümçiliginde, naharhanada giňden ulanylýar.Poslamaýan polatdan ýasalan önümler, esasy çig mal gaýtadan işlemek we gündelik zerurlyklara, senagat üpjünçiligine poslamaýan polatdan peýdalanmagy aňladýar.Howada ýa-da himiki taýdan poslaýjy mediýada poslama garşy durmaga ukyply we özüne çekiji ýer we gowy poslama garşylygy bolan ýokary garyndyly polatdyr.Poladyň köp tarapynda ulanylýar, adatça poslamaýan polat diýilýär.


Poçta wagty: Awgust-24-2021