Poslamaýan polatdan ýasalan balustrad

 • High Class Stainless Steel Balustrade for Handrail

  El bilen işlemek üçin ýokary derejeli poslamaýan polatdan ýasalan balustrad

  * 15 ýyllap balustrad öndürmekde zawod hünärmeni.

  * Poslamaýan polatdan ýasalan balustrad, poslama garşy goramak, çydamlylygy we ygtybarlylygy üpjün etmek üçin mazmun 316 dereje bilen ýasalýar.

  * Ightagty we owadan

  * Galyň metal gurluşy, agyr dizaýn, berk we çydamly.8-12mm (3.1Inch-4.8Inch) galyň aýna üçin amatly.

  * Customöriteleşdirilen ululyk we ýer

 • Hot-Sale Stainless Steel Handrail Post

  Gyzgyn satylýan poslamaýan polatdan ýasalan post

  Düşündiriş

  * Käbirleri stakanda deşik ýok, gurmak gaty aňsat.

  * Sargydyňyz üçin doly esbaplary we gurallary hödürläris, hatda nurbat hem bar.

  * Öz islegiňiz üçin köp stil.

  * Hil kepilligi, material şahadatnamasy bar.

 • Top quality Balcony Fence Balustrade Supplier

  Iň ýokary hilli balkon diwary Balustrade üpjün ediji

  Düşündiriş

  * Bäsdeşlik hili we bahasy bilen poslamaýan polatdan ýasalan demir balustrad öndüriji.

  * Talap boýunça elýeterli ýörite ölçegler.

  * Balkonlar üçin döredilen häzirki zaman dizaýny, açyk görnüşi.Howpsuzlyk aýnasy Railing: giňligi üçin ajaýyp

  JKL Poslamaýan polatdan ýasalan balustradlar we demir ýollar dürli içerki we söwda ýerlerini bezemek üçin içerde dürli usulda ulanylýar.Aýna balustradalar we poslamaýan polatdan ýasalan gaplar diňe bir ygtybarly we ygtybarly bolman, eýsem ajaýyp.Komponentleri islän görnüşiňizde garyşdyryp we deňeşdirip bilersiňiz, hakykatdanam özboluşly balustradlary döredip bilersiňiz.

 • Stainless Steel Handrail Post

  Poslamaýan polatdan ýasalan post

  Düşündiriş

  * El bilen işlemek we kanal üçin doly esbaplarymyz bar.

  * Satuw hyzmatyndan soň iň gowusy, müşderi önümiň hataryna, ammaryna ýa-da iberilmegine garamazdan islän wagty sargyt ýagdaýyna eýerip biler.
  * Öz islegiňiz üçin köp stil.

  * Hil kepilligi, material şahadatnamasy bar.

 • Stainless Steel Balustrade

  Poslamaýan Polat Balustrade

  Düşündiriş

  * Hünär tejribesini beriň we isleglere görä ýörite dizaýny goldaň.

  * Satuw hyzmatyndan soň iň gowusy, müşderi önümiň hataryna, ammaryna ýa-da iberilmegine garamazdan islän wagty sargyt ýagdaýyna eýerip biler.
  * Özbaşdak düzülip bilner;

  * Hil kepilligi, material şahadatnamasy bar.

 • SB-1612 Stainless Steel Railing Post

  SB-1612 Poslamaýan polatdan ýasalan demir post

  Düşündiriş

  * Strengthokary güýç we gatylyk.

  * “Fence” demir ýol ulgamlary üçin ulanylýar.

  * ISO9001 hil şahadatnamasynyň önüm bazasy.

  * El tutmak we kanal üçin doly esbaplarymyz bar ;.

 • High Quality Stainless Steel Post

  Qualityokary hilli poslamaýan polat post

  Düşündiriş

  * Sargydyňyz üçin doly esbaplary we gurallary hödürläris, hatda nurbat hem bar;

  * Öz islegiňiz üçin köp stil.

  * Galyň metal gurluşy, agyr dizaýn, berk we çydamly.8-12mm (3.1Inch-4.8Inch) galyň aýna üçin amatly.

  * Customöriteleşdirilen ululyk we ýer

 • SB-1613 Stainless Steel Upright Post

  SB-1613 Poslamaýan polatdan dogry post

  Düşündiriş

  * Talap boýunça elýeterli ýörite ölçegler

  * sargydyňyz üçin doly garnituralary we gurallary hödürläris, hatda nurbat hem bar;

  * Gurmak barada jikme-jik görkezme bar;

  * Öz islegiňiz üçin köp stil..

 • SB-1611 Handrail Safety Accessories Stainless Steel Balustrade Posts For Glass

  SB-1611 tutawaç howpsuzlygy esbaplary Aýna üçin poslamaýan polatdan ýasalan ýazgylar

  Düşündiriş

  * Customöriteleşdirilen ululyk we ýer

  * Öz islegiňiz üçin köp stil.

  * El bilen işlemek we kanal üçin doly enjamlarymyz bar;

  * Hemmesi öz dizaýnymyz, gurmak has aňsat;

 • SB-1610 Stainless Steel T-type Post

  SB-1610 Poslamaýan polatdan ýasalan görnüşli poçta

  Düşündiriş

  * Customöriteleşdirilen ululyk we ýer

  * SS316 ulanýan bolsaňyz, belli bir derejede deňiz suwunyň eroziýasyna garşy duruň.

  * Galyň metal gurluşy, agyr dizaýn, berk we çydamly.

  * Sargydyňyz üçin doly esbaplary we gurallary hödürläris, hatda nurbat hem bar;

 • SB 1609 Stainless Steel Handrail Post

  SB 1609 Poslamaýan polatdan ýasalan post

  Düşündiriş

  * Customöriteleşdirilen ululyk we ýer

  * Öz islegiňiz üçin köp stil.

  * Hemmesi öz dizaýnymyz, gurmak has aňsat;

  * Sargydyňyz üçin doly esbaplary we gurallary hödürläris, hatda nurbat hem bar;

 • High Class Stainless Steel Balcony balustrade post

  Classokary synp poslamaýan polat balkonly balustrad posty

  Düşündiriş

  * Galyň metal gurluşy, agyr dizaýn, berk we çydamly.8-12mm (3.1Inch-4.8Inch) galyň aýna üçin amatly.

  * SS304 / SS316 / SS316L-iň gowy hilli materialy

  * Häzirki zaman stili

  * Hil gözegçiligi ulgamy

12Indiki>>> Sahypa 1/2